Densia har funnits sedan 1996, och har sitt ursprung i det anrika värderingsföretaget Ljungquists Fastighetsvärderingar som under 1970- och 1980-talet var det största privatägda fastighetsvärderingsföretaget i Sverige. Under 1990-talet delades Ljungquist Fastighetsvärderingar upp i flera enheter där Densia, med Anders Ejermark som ägare blev en av dessa. Anders Ejermark, med sin breda kompetens som civil- och byggnadsingenjör samt auktoriserad fastighetsvärderare, satte sin prägel på företaget med kunden i fokus och höga kompetenskrav på medarbetarna.

Densia är idag samma oberoende konsultbolag. Vi har under åren växt och utvecklat fler tjänster i takt med fastighetsmarknadens utveckling och krav. Densia säljer idag tjänster inom fastighetsbranschen såsom värderingar och besiktningar av alla typer av fastigheter, lägenheter och lokaler. Vi är även ackrediterade för utförande av energideklarationer.

Densia ägs idag av besiktningsman Lars Sjögren och värderingsman Magnus Ejermark som är verksamma i företaget.

Densia har sin bas i Stockholm men vi åtar oss uppdrag i hela Sverige. För objekt som ligger utanför Stockholm tillkommer kostnad för resa och restid.

Densia har värderings- och besiktningsmän som innehar den högsta formella kompetens som fastighetsvärderare och besiktningsmän kan nå. Besiktningsmännen är certifierade av RISE eller SITAC och företaget är anslutet till SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund). Värderingsmännen har generell auktorisering av Samhällsbyggarna. Det innebär bland annat att våra värderingar accepteras av banker och domstolar.

Vi på Densia har medverkat i utbildningen av kommande generationers besiktningsmän och fastighetsekonomer på bland annat Kungliga Tekniska Högskolan, Företagsekonomiska Institutet (FEI) och Tekniskt Institut.

Den 25:e maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft som ersatte den gamla personuppgiftslagen PUL och ger dig bättre skydd av dina personliga data i olika register. Densia tar våra kunders integritet på allvar och kommer endast att använda kunders persondata för att återkoppla i dina tidigare ärenden hos oss.