Fastighetskonsult

ett modernt besiktnings- och värderingsföretag i bygg- och fastighetsbranschen

Läs mer om vilka vi är

Covid-19

Vi jobbar på som vanligt och utför besiktningar.

Vi håller avstånd 1,5 – 2,0 m, skyddshandskar, ta inte i hand, använd tvål och vatten och handsprit. Om någon i hemmet är sjuk besiktar vi inte det rum personen vistas i.

Vi utför inte uppdrag med medarbetare som har sjukdomssymtom som snuva, hosta eller feber .  Vi gör besiktningar och redovisar dessa digitalt om någon inte kan eller vill närvara under utförande av en tjänst.

Våra tjänster – från idé till rivning

Idé / Förstudie

– Projektförsäkring
– Rådgivning.
– Förstudie befintliga byggnader, lokaler.
– Konsekvensanalys och riskanalys inför ombyggnad.
– Värdering tidiga skeden – mark, byggnader.
– Rådgivning val av byggmetod.

Projektering

– Riskbedömning ur besiktningsmannens perspektiv.
– Framtagning texter till AF-del om besiktning.
– Granskning bygghandlingar.
– Organisera granskingrupp.
– Kartlägga hyresnivåer.
– Granska programhandlingar

Entreprenad

– Besiktningsledning.
– Upphandling, planering organisering entreprenadbesiktning.
– KA-PBL.
– Fortlöpande besiktning och problemlösning.
– Entreprenadbesiktning.
– Värdering av entreprenader.

Förvaltning

– Underhållsplanering.
– Värdering – mark, byggnader, arv, delning.
– Energideklaration.
– Rådgivning skador.
– Stöd garantitid.
– Överlåtelsbesiktning.
– Jordabalksbesiktning.
– Ekonomiska/juridiska tvister – sakkunnig.
– Teknisk DD och statusbesiktningar tex – förvärv.
– Garantibesiktning.

Rivning

– Stöd myndighetskontakter
– Inventering
– KA
– PBL
– Besiktning
– Värdering

Vi sponsrar BRIS

Densia har valt att sponsra BRIS och på så sätt stöttar vi utsatta barn och de organisationer som arbetar med utsatta barn. Vi gör det med medel som annars avsätts till kundrepresentation och julklappar. På så sätt är det våra kunder och vår personal som faktiskt är de riktiga sponsorerna!

Våra kunder – företag, bostadsrättsföreningar, privatpersoner

Företag & Offentligt

Sedan många år arbetar Denisa med besiktningar&värderingar av fastigheter i samband med transaktioner, underhållsplanering eller under byggnation.

Bostadsrättsföreningar

BRF:er står inför många utmaningar och Densia löser ofta frågeställningar som rör energideklarationer, värdering och underhållsplanering.

Privatpersoner

Densia utför besiktnings&värdering av fastigheter/lägenheter till privatpersoner som står i begrepp att ta stora beslut t ex köpa, bygga eller avyttra hus.