Fastighetskonsulter
Ett oberoende besiktnings- och värderingsföretag
Läs mer om vilka vi är

Covid-19

Vi följer utvecklingen i samhället och folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.

Vi säkerställer att alla våra medarbetare är symptomfria. Om någon som ska medverka på besiktning har sjukdomssymtom ska detta meddelas till övriga och denne ska ej delta vid besiktningen.

Vi erbjuder part som inte deltar vid besiktningen möjligheten att delta på telefon.

Våra kunder – företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner i hela Sverige

Företag & Offentligt

Sedan starten 1996 arbetar Densia med besiktningar och värderingar av fastigheter i samband med transaktioner, underhållsplanering och under byggnation.

Bostadsrättsföreningar

Sedan starten 1996 arbetar Densia med besiktningar och värderingar av fastigheter och byggnader för bostadsrättsföreningar i samband med bland annat underhållsplanering, renoveringar, om- och tillbyggnation, energideklarationer och exploatering av råvind.

Privatpersoner

Sedan starten 1996 arbetar Densia med besiktningar och värderingar av villor, fritidshus och lägenheter för privatpersoner i samband med bland annat köp och försäljning eller bodelningar och arvsskiften.

I samband med om- och tillbyggnader eller vid renoveringar är vi kontrollansvarig (KA) samt genomför alla typer av entreprenadbesiktningar.

Vi sponsrar BRIS

Densia har valt att sponsra BRIS och på så sätt stöttar vi utsatta barn och de organisationer som arbetar med utsatta barn. Vi gör det med medel som annars avsätts till kundrepresentation och julklappar. På så sätt är det våra kunder och vår personal som faktiskt är de riktiga sponsorerna!