Din bostadsrättsförenings och föreningsmedlemmars verktyg för ett lyckat och kontrollerat resultat av lägenhetsinnehavarnas renoveringar som alla inblandade Bostadsrättsförening – Lägenhetsinnehavare – Entreprenör tjänar på att använda.

I våra modeller under ”BYGGA RÄTT” har vi samlat ett antal checklistor för att underlätta arbetet och vad man behöver tänka på. Bostadsrättsföreningen bestämmer hur deras regler skall se ut och vi har sammanställt ett förslag på allmänna regler som en bostadsrättsförening normalt skall kunna ställa på boende och entreprenörer. När ni fyllt i kontaktuppgifterna så hjälper vi er hela vägen så att ni kan förmedla er checklista till föreningsmedlemmen som står i begrepp att renovera sin lägenhet. När ni har fyllt i uppgifterna som du hittar under ”Bygga rätt – Bostadsrättsförening” så skickas dina uppgifter till oss. Vi skickar då ett förslag på standardvillkor, men kanske din förening har något specifikt att ta hänsyn till, vill ändra på eller lägga till så hjälper vi er med det. Vi kontaktar er snarast så att ni kommer igång.

Oavsett var i landet du befinner dig så kommer ”BYGGA RÄTT” att vara en hjälp för er förening och era medlemmar.

Alla ska känna sig tryggare. Vi utför inte renoveringen men vi ser till att öka kunskapen och kontrollen på det utförda arbetet. Om lägenhetsinnehavaren följer föreningens checklista kommer renoveringen att få bättre förutsättningar att lyckas.

Densia är verksamma i Stockholmsområdet. Checklistan och grundblocket  kan däremot användas av din förening oavsett var i landet du befinner dig.

Här nedan följer en sammanställning av alla tjänster som ”BYGGA RÄTT” innehåller. Men håll uppsikt! Vi uppdaterar , förbättrar och kommer att utveckla tjänsten hela tiden.

Bostadsrättsföreningen säkerställer att föreningens byggnader bibehåller sin standard, att risken för framtida skador begränsas och att onödiga konflikter därigenom undviks.

Lägenhetsinnehavaren får hjälp att själv eller med vår hjälp kontrollera att renoveringen följer gällande byggregler, branschregler och monteringsanvisningar. Vi säkerställer alla skeden från det att medlemmen ska skicka ut en offertförfrågan till att renoveringen är färdig och skall slutbesiktas.

Entreprenören vinner på att följa föreningens och lägenhetsinnehavarens checklistor för att undvika felaktigt utförande som i efterhand skulle kunna skapa stora ekonomiska kostnader. Att åtgärda ett fel som skulle kunnat upptäckas redan under byggnadsfasen är kostsamt och skapar bara irritation hos alla inblandade.

Framför allt får alla bättre kontroll på renoveringen vilket underlättar arbetet och att risken för framtida skador minimeras.

Framför allt får alla bättre kontroll på renoveringen vilket underlättar arbetet och att risken för framtida skador minimeras.