Varför ska du göra en besiktning av bostadsrättslägenheten?

Bostadsrätter i Stockholms innerstad kostar i dag lika mycket som villor. Trots det är det bara en bråkdel av köparna som gör en undersökning för att ta reda på lägenhetens fel och brister. Det är Densias erfarenhet att en lägenhet i princip har samma typ av fel och brister som en villa. Tempot är ofta högt vid visning och kontraktsskrivning och du som köpare får ofta mycket begränsad tid för att genomföra din undersökningsplikt. Kontakta oss tidigt så kan vi hjälpa dig med lämplig text för en köparklausul och i god tid planera in lägenhetsbesiktningen i Stockholm, Uppsala eller Södermanland.

Besikta bostadsrätten innan köp

Det finns olika typer av bostadsrätt. Det  kan vara ett bostadsrättsradhus, ett fristående Attefallshus eller en lägenhet i ett flerfamiljshus. När du köper en bostadsrätt har du som köpare en undersökningsplikt. Den lag som styr bostadsrättsköpet är köplagen dvs. inte jordabalken som gäller vid köp av fast egendom. Det är viktigt att du undersöker bostadsrätten noga eftersom du inte kan få ersättning av säljaren i efterhand för saker som du skulle ha hittat. Som privatperson är det svårt att utföra besiktningen själv om man inte har särskild kunskap, därför bör du anlita en besiktningsman.

Densia kan hjälpa dig med att tekniskt undersöka lägenheten på det sätt som krävs av en köpare. Vår besiktning utförs okulärt dvs. inga förstörande ingrepp utförs. Besiktningen utförs i princip på samma sätt som en överlåtelsebesiktning, men naturligt är det vissa delar som ingår i föreningens ansvar som inte besiktas. Som hjälp vid besiktningen har vi en fuktindikator som används vid behov för att indikera eventuella förhöjda värden på fukt. Fuktindikering är ett komplement till besiktningen och kan inte alltid användas pga. yttre omständigheter.

Densias lägenhetsbesiktning går längre än vanliga lägenhetsbesiktningar. Densia gör även bedömningar av installationer (el, ventilation, rör, avlopp) och lägger mer omsorg på frågor rörande lägenheten och bostadsrättsföreningens planer/renoveringar. Vid en sådan besiktning bör säljaren närvara för att svara på frågor. Eventuella ekonomiska frågor vad gäller bostadsrättsföreningen ingår ej. Vid besiktningen kan uppgifter och andra iakttagelser förekomma som kräver ytterligare fördjupade kunskaper av andra fackmän eller myndigheter m m som ligger utanför uppdraget. Om sådan iakttagelse görs föreslår vi en fortsatt teknisk utredning.

Som tilläggsuppdrag kan vi utföra areamätning enligt gällande Svensk Standard och/eller värdering inför t ex bostadslån från bank.

Gör en förfrågan