När ska taket läggas om? Vad kostar det att måla alla fönster? Håller hissmaskinen 5 år till? Med en underhållsplan för er bostadsrättsförening ser vi till att ni får ett bra underlag för era bedömningar av fastighetens underhållsbehov de närmaste åren. En bra underhållsplan så förenklar ägandet och förvaltningen av fastigheten. Man minskar risken för oförutsedda utgifter och bostadsrättsföreningens budget kan hållas när akuta insatser inte behövs göras. Den totala kostnaden för underhåll & förvaltning minskar om underhållsplanen följs. I Densias underhållsplan för BRF kan föreningen både se vilket underhåll som behövs göras, när det bör göras och hur mycket det kommer att kosta.

Planera ert underhåll

Vi skapar underhållsplaner till bostadsrättsföreningar i Stockholm, Uppsala och Södermanland med omnejd. I planen går vi igenom hela fastigheten och bedömer underhållsbehovet. Våra bedömningar redovisas i ett lättförståeligt och tydligt utlåtande där varje underhållsåtgärd specificeras med en kostnad och när i tiden underhållet och åtgärden behöver utföras. Bedömningen av underhåll kan omfatta allt från byggnadsstomme, tak, installationer (el, ventilation etc), målning, värmecentral, hissar, trädgårdsanläggningar m.m.

Hur stor del av bostadsrättsföreningens fastighet som skall omfattas av underhållsplanen och hur lång tidsplanen skall omfatta bestäms i samråd med föreningen. En normal underhållsplan för en BRF omfattar byggnaden exklusive enskilda lägenheter och löper i 10 år.

En underhållsplan till bostadsrättsförening (BRF) är ett samlat dokument där man sammanställer underhåll som skall göras på fastigheten under de närmsta åren eller en längre period. Med en underhållsplan minskar man risken för oförutsedda akuta kostnader. Planerad och löpande underhåll på BRF fastigheten är alltid mer lönsamt eftersom det kostar mindre än akuta och mer omfattande åtgärder som annars kanske skulle behövas. Densia utför underhållsplaner för bostadsrättsföreningar i bland annat Stockholm, Uppsala och Södermanland. Ni kan läsa mer om underhållsplaner här.

Gör en förfrågan