Genom en teknisk statusbesiktning och/eller genom utredning dokumenterar vi fastighetens skick och framtida underhållsbehov, eventuella risker och kostnader.

I utlåtandet specificerar vi vilka åtgärder som behöver göras, när i tiden de behöver göras och vad det kostar att utföra åtgärderna.

Tekniska utredningar kan behövas i många olika sammanhang, dels för att en dokumentera en byggnads aktuella skick men även för att utreda tekniska problem i byggnaden. En teknisk utredning krävs exempelvis som en del i den ekonomiska planen som behövs i samband med en bostadsrättsförenings köp av sin fastighet. Med hjälp av en teknisk utredning kan man förebygga, förhindra och/eller konstatera skador i en byggnad.

En teknisk statusbesiktning eller utredning kan avse hela fastigheten eller en specifik del av byggnaden. Våra kunder är vanligen fastighetsinvesterare, jurister, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsombildare och fastighetsförvaltare.

Gör en förfrågan