När du bestämt dig att sälja ditt hus vill du givetvis ha en snabb och smidig affär. Densias säljarbesiktning utförs på samma sätt som byggingenjörernas (SBR) överlåtelsebesiktning. Genom säljarbesiktningen får du ett underlag som också kan användas för att teckna en försäkring mot dolda fel.

Säljarbesiktningens syfte är att ge köparen en rättvisande bild av objektet och därmed även rätt förväntningar på sitt köp. Densias målsättning är alltid att genom noggrannhet och en pedagogisk framställning av utlåtandet överföra en korrekt förståelse till läsaren.

Besiktningsmannens utlåtande tar upp de förhållanden som gäller på besiktningsdagen. Väljer du som säljare att åtgärda något av det som tagits upp i utlåtandet så kan du meddela detta via mäklaren eller på annat sätt, men besiktningsutlåtandet ändras inte. Om utlåtandet ska ändras så krävs normalt en ny besiktning. Notera också att om något uppges vara åtgärdat så utgår köparen ifrån att det är fackmannamässigt utfört.

Det händer att säljare är oroliga för besiktningen och att man tänker att den försvårar försäljningen. Som säljare får du då komma ihåg att köparen ändå måste göra en besiktning för att kunna uppfylla sin undersökningsplikt, så någon typ av besiktning går inte att undvika.

Densias erfarenhet är att säljarbesiktning underlättar fastighetsaffärer genom att eventuella risker, fel och brister hanteras före köpekontraktet istället för efteråt. Dessutom är betydelsen av ett noterat fel eller en risk oftast liten sett i den sammantagna affären, både ekonomiskt och i övrigt. Faktorer som storlek, pris, läge mm överskuggar normalt utfallet av besiktningen.

Det som har framkommit vid besiktningen kan normalt inte tas upp senare som s.k. dolda fel.

Parterna har tillgång till besiktningsutlåtandet när köpekontraktet skrivs på vilket minskar risken för framtida tvister.

I samband med besiktningen så görs, vid behov, även energideklarationen och många säljare passar också på att beställa areamätning.

När det har gjorts en säljarbesiktning så kan köparen välja att bli uppdragsgivare på samma besiktning.

Det innebär att köparen också blir kund hos oss och därigenom täcker in de delar av sin undersökningsplikt som ingår i besiktningen.

Köparen omfattas då också av den ansvarsförsäkring som vi har för denna typ av besiktningar.

Köpargenomgången innebär att besiktningen gås igenom på plats med köparen. Genomgången brukar ta ca 2 timmar.

Köpargenomgång kan göras under förutsättning att säljarbesiktningen inte är äldre än 6 månader.

Fördelarna med köpargenomgång är:

– köparen täcks av besiktningsmannens ansvarsförsäkring

– lägre kostnad än för en ny besiktning

– uppfyllnad av undersökningsplikten (i de delar som ingår i besiktningen)

Utan köpargenomgång så kan en köpare inte rikta några anspråk mot besiktningsföretaget eftersom man inte är kund.

Den som säljer sin villa eller sitt fritidshus är enligt Jordabalken ansvarig för dolda fel i fastigheten i tio år. Dolda fel är definitionsmässigt sådant som man inte kan se vid en tillräckligt noggrann undersökning/besiktning och som man inte heller har anledning att kunna förvänta sig.

Säljaren kan teckna en försäkring för sitt ansvar för dolda fel. Vissa försäkringsgivare medger även att försäkringen kan tecknas av köpare om säljaren av någon anledning inte gör det.

Densia erbjuder en möjlighet för säljare att, via mäklare, anmäla intresse för besiktning och dolda fel försäkring. Detta ger en rabatt på besiktningen och en möjlighet att skjuta upp betalningen.

Mäklare är välkomna att kontakta oss för att få fullständig information om erbjudandet.

Gör en förfrågan