Densia utför hyresbedömningar för de flesta typer av hyresobjekt för bostadsrättsföreningar.

Inför nytecknande eller omförhandling av hyreskontrakt för en lokal ger en oberoende hyresbedömning en bra bild för både hyresvärd och hyresgäst i fråga om marknadsmässig hyresnivå beroende av lokalslag, storlek, standard, skick och övriga hyrespåverkande egenskaper.

I samband med uthyrning av lokaler eller bostäder internt i företaget kan det för skatteuträkningar vara aktuellt med en bedömning av den marknadsmässiga hyran för den aktuella lokalen eller bostaden.

Densia utför även hyresbedömningar avseende villor, fritidshus och lägenheter.

Privatpersoner som t ex nyttjar det egna företagets bostad kan anlita oss för att bedöma marknadsmässig hyra för den skattepliktiga bostadsförmånen.

Bostadsrättsföreningar som av Skatteverket klassats som oäkta anlitar oss för att bedöma rimlig bruksvärdeshyra för lägenheterna i föreningen. Vid hyresbedömningen tas hänsyn till utförda standardhöjande förbättringar som inte tagits upp vid beräkningen av taxeringsvärdet för bostadsrättsföreningens fastighet.

Våra fastighetsvärderare är auktoriserade av Samhällsbyggarna vilket gör att våra utlåtanden ges stor tyngd hos banker och myndigheter. Vi är helt oberoende och har självklart tystnadsplikt. Vår ambition är att varje utlåtande ska vara tydligt formulerat och med resonemang som är lätta att följa.

Gör en förfrågan