Certifierad kontrollansvarig i Stockholms Län

Ska du bygga hus, omfattande ombyggnad, tillbyggnad eller riva ett hus krävs enligt Plan- och bygglagen (PBL) en certifierad kontrollansvarig.

Vad gör en kontrollansvarig!

Kontrollansvarig leder dig genom byggprojektet. Kontrollansvarig ska finnas vid din sida samt säkerställa att projektet följer Plan- och bygglagen och att projektet utförs enligt Boverkets byggregler (BBR). Kontrollansvarig sätter ihop en kontrollplan som skall redovisas och godkännas av bygglovsenheten/kommunen för att du skall få ett startbevis och få påbörja arbeten.

Kontrollplanen är ett dokument vars innehåll är för husets alla delar, konstruktioner, installationer, myndighetskrav och intyg. För att få ett godkänt slutintyg av bygglovsenheten skall kontrollplanen efterlevts och signerats.

Kontrollansvarig bör ha en bakgrund med god kunskap från entreprenörledet för att ha förståelse hur byggprocessen går till. 

Beställare/Byggherre bifogar bygglovsenheten vem som utsetts som kontrollansvarig tillsammans med bygglovsansökan. Kontrollansvarig upprättar en kontrollplan efter förutsättningar för arbetets art. Beställare/Byggherre bifogar bygglovsenheten de bygghandlingar som begärs samt ett förslag till kontrollplan från kontrollansvarig. När samtliga bygghandlingar som bygglovsenheten kräver är sammanställda kallar bygglovsenheten till Tekniskt samråd för att utfärda startbesked. Bygget kan därefter påbörjas!

Gör en förfrågan