Densia har stor erfarenhet av skadebesiktning, byggskadebesiktning och marknadsvärdesbedömningar i samband med skada eller fel i alla typer av fastigheter, hus och lägenheter där det riskerar att uppstå eller har utvecklats till en tvist. Vi utför besiktningar i bland annat Stockholm, Uppsala och Södermanland.

Byggskadebesiktning i samband med skada eller fel

Densia har stor erfarenhet av byggskadebesiktningar i samband med skada eller fel i alla typer av byggnadsverk och fastigheter där det riskerar att uppstå eller har utvecklats till en tvist.

Trots garantier och kontrakt ökar andelen fel och skador i hus och bostadsrättsföreningar drabbas hårt p g a missnöje med entreprenörers arbete eller råkat ut för överraskningar på annat sätt.

Densia anlitas ofta för satt tekniskt kartlägga fel, skador och orsakssamband i samband med en skadebesiktning. Densias breda kunskap gör att besiktningen och kartläggning kan omfatta teknik, juridik och ekonomi.

Våra värderingsmän är auktoriserade av Samhällsbyggarna (tidigare ASPECT) vilket betyder att vi är oberoende och att våra utlåtande är godkända och väger tungt i en domstol. Likaså är våra besiktningsförrättare certifierade via SBR.

Skadebesiktning med värdering

Ett vanligt uppdrag med en skadebesiktning kan bestå i att bedöma värdet på en fastighet eller lägenhet i avtalsenligt skick gentemot befintligt eller skadat skick. Det kan t ex röra sig om att byggnaden eller lägenheten är mindre än vad som uppgivits av säljaren, att driftskostnader eller att avgiften till föreningen inte stämmer med vad som uppgivits vid försäljning, en störande verksamhet eller byggnad intill, en fuktskada, ett felbyggt våtrum m.m.

Vår ambition är att våra utlåtanden ska vara pedagogiska, att orsakssamband framgår, att antaganden och resonemang ska vara lätta att följa och förstå samt att de ska vara så pass utförliga att det inte uppstår tveksamheter kring vad vi har sett och bedömt på plats, beräknat eller jämfört med rättspraxis och erfarenheter. Vi utför skadebesiktningar till BRF / bostadsrättsföreningar och privatpersoner runt om i Stockholm, Uppsala och Södermanland.

Gör en förfrågan