Vi är stolta över att få medverka vid utbildningen av framtida generationer av besiktningsmän, fastighetsmäklare, fastighetsekonomer och värderingsmän i bland andra byggteknik och besiktningsteknik. Vi är anlitade av bland andra Kungliga Tekniska Högskolan och Teknologiskt Institut.

Vi håller presentationer för yrkesverksamma mäklare om vad som ingår i en besiktning samt vilka fel vi vanligen hittar och vad de skulle kosta att åtgärda.

Vi håller även presentationer för bl a villaföreningar, bostadsrättsföreningar och kreditinstitut. Det kan exempelvis vara frågan om redovisning av värdepåverkan vid bullerstörning, balkongbyggen eller prisbildningsfaktorer på bostadsrättsmarknaden.

  • Byggteknik
  • Underhållsplanering
  • Byggfysik
  • Fuktsäkert byggande
  • Entreprenadbesiktning
  • Värdering
  • Skadeutredning
  • Överlåtelsbesiktning
  • Att leda pro-aktiv entreprenadbesiktning
  • Statusbesiktning

En underhållsplan till bostadsrättsförening (BRF) är ett samlat dokument där man sammanställer underhåll som skall göras på fastigheten under de närmsta åren eller en längre period. Med en underhållsplan minskar man risken för oförutsedda akuta kostnader. Planerad och löpande underhåll på BRF fastigheten är alltid mer lönsamt eftersom det kostar mindre än akuta och mer omfattande åtgärder som annars kanske skulle behövas. Densia utför underhållsplaner för bostadsrättsföreningar i bland annat Stockholm, Uppsala och Södermanland. Ni kan läsa mer om underhållsplaner här.

Gör en förfrågan