Din bostadsrättsförenings och föreningsmedlemmars verktyg för ett lyckat och kontrollerat resultat av lägenhetsinnehavarnas renoveringar som alla inblandade Bostadsrättsförening – Lägenhetsinnehavare – Entreprenör tjänar på att använda.

Ditt eget verktyg för ett lyckat resultat av din renovering. I vår modell så har vi samlat ett antal checklistor för att underlätta arbetet. Tanken är att alla inblandade skall tjäna på detta. Du bestämmer själv vilken omfattning du vill ha, och hur mycket hjälp du behöver av oss.

När du har fyllt i formuläret så skickar du in till adressen. Vi kontaktar dig snarast så att du kommer igång. Oavsett var i landet du befinner dig så kommer ”BYGGA RÄTT – BOSTADSRÄTT” att vara en hjälp för dig.

Bostadsrättsföreningen säkerställer att föreningens byggnader bibehåller sin standard, att skador minimeras och att onödiga konflikter minimeras.

Lägenhetsinnehavaren får hjälp att själv eller med vår hjälp kontrollera att renoveringen följer byggregler, branschregler och gällande lagar och regler.

Entreprenören vinner på att följa vår mall för att undvika felaktigt utförande som i efterhand skulle kunna skapa stora ekonomiska problem.

Tillbaka