Tanken är att alla inblandade skall tjäna på detta. Du bestämmer själv vilken omfattning du vill ha, och hur mycket hjälp du behöver av oss. När du har fyllt i formuläret så skickar du in till adressen. Vi kontaktar dig snarast så att du kommer igång. Oavsett var i landet du befinner dig så kommer ”BYGGA RÄTT” att vara en hjälp för dig.

Bostadsrättsföreningen säkerställer att föreningens byggnader bibehåller sin standard, att skador minimeras och att onödiga konflikter minimeras.

Lägenhetsinnehavaren får hjälp att själv eller med vår hjälp kontrollera att renoveringen följer byggregler, branschregler och gällande lagar och regler.

Entreprenören vinner på att följa vår mall för att undvika felaktigt utförande som i efterhand skulle kunna skapa stora ekonomisk

Här hjälper vi din bostadsrättsförening med…

Först vill vi ha litet allmänna uppgifter. Uppgifterna och det du kryssar i ligger till grund för föreningens egen checklista för föreningsmedlemmarnas kommande renoveringsprojekt. Här har vi sammanställt det som är viktigt att tänka på när en lägenhetsinnehavare skall renovera.

När du fyllt i alla uppgifter så blir Checklistan komplett och färdig för er i styrelsen att skicka ut till medlemmarna, eller om ni hellre vi lägga upp den på er egen hemsida. När lägenhetsinnehavare sedan skall renovera enligt ”Densia-modellen” så finns föreningens checklista som en bilaga i deras eget arbete.

Checklistan består av två eller flera delar.

  • Del 1 är föreningens egen checklista på förutsättningar och villkor som lägenhetsinnehavaren och entreprenören skall tänka på. Del 1 ansvarar bostadsrättsföreningen för.
  • Del 2 är lägenhetsinnehavarens egen checklista och består av flera valbara delar. Del 2 är lägenhetsinnehavarens egna checklistor.

Registrera ett konto nedan för att komma till din kundzon

Tillbaka