Bostadsrätter i Stockholms innerstad kostar lika mycket som villor idag. Trots det är det bara en bråkdel av köparna som gör en undersökning för att ta reda på lägenhetens fel och brister.

När du köper en bostadsrätt har du som köpare en undersökningsplikt. Den lag som styr bostadsrättsköpet är köplagen d v s inte jordabalken som gäller vid köp av fast egendom. Det är viktigt att du undersöker bostadsrätten noga eftersom du inte kan få ersättning av säljaren i efterhand för saker som du skulle ha hittat. Som privatperson är det svårt att utföra besiktningen själv om man inte har särskild kunskap, därför bör du anlita en besiktningsman.

Vi kan hjälpa dig med att tekniskt undersöka lägenheten på det sätt som krävs av en köpare. Vår besiktning utförs okulärt d v s inga förstörande ingrepp utförs. Som hjälp vid besiktningen har vi en fuktindikator som används vid behov för att indikera eventuella förhöjda värden på fukt. Fuktindikering är ett komplement och kan inte alltid användas.

Vår besiktning går längre än vanliga lägenhetsbesiktningar. Vi gör bedömningar av installationer (el, ventilation, rör, avlopp) och lägger mer omsorg på frågor rörande lägenheten och bostadsrättsföreningens planer/renoveringar. Vid en sådan besiktning bör säljaren närvara. Eventuella ekonomiska frågor vad gäller bostadsrättsföreningen ingår ej. Vid besiktningen kan uppgifter och andra iakttagelser förekomma som kräver ytterligare fördjupade kunskaper av andra fackmän eller myndigheter m m som ligger utanför uppdraget.

Som tilläggsuppdrag kan vi utföra areamätning enligt gällande Svensk Standard och/eller värdering inför t ex bostadslån från bank.

Kontakta oss för mer information

Kontakt