GDPR POLICY – BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 

Syfte och bakgrund

Policyn utgår från gällande dataskyddslagstiftning (GDPR) och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet avseende behandlingen av dina personuppgifter.

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot dig som kund hos oss. Vi behöver också dina personuppgifter för att uppfylla lagar och myndighetskrav. Vi kan ibland använda uppgifterna för att ta kontakt med dig efter uppdragets genomförande för t.ex. kvalitetssäkring eller information om företagets erbjudanden.

Vår utgångspunkt är att inte ta in och behandla fler personuppgifter än vad som behövs för genomförande av ditt uppdrag hos oss.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar de uppgifter som behövs för att genomföra ditt uppdrag hos oss. Typiskt sett är det namn, adress, telefonnummer, mailadress och beskrivning av uppdraget. Resultatet av uppdraget kommer också att sparas hos oss.

 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

De uppgifter vi behandlar är de som vi får från dig när du beställer uppdrag hos oss. Uppgifterna kan ibland vara från någon som arbetar för din räkning eller som hjälper dig med olika saker men det är fortfarande i anslutning till att vi ska genomföra ett uppdrag för din räkning. Vi samlar inte in uppgifter själva utan baserar insamlingen på din information.

 

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Dina uppgifter finns registrerade i vårt interna datasystem och lämnas inte ut till andra. Vi har rutiner och hjälpmedel för att skydda våra system från intrång mm.

Dina uppgifter används bara av Densia och lämnas inte ut till någon annan vare sig i Sverige eller utomlands med reservation för vad som kan krävas enligt lag (dock aldrig utanför EU).

 

Återkallande av personuppgifter

Dina uppgifter sparas av Densia utan bortre tidsgräns. Du kan återkalla ditt samtycke till att vi sparar dina uppgifter som du gav i samband med din beställning hos oss. Uppgifterna raderas då så långt som det är möjligt enligt gällande lagar och förordningar. Ett återkallande av uppgifterna påverkar inte lagligheten av behandlingen av uppgifterna innan samtycket återkallades.

 

Kontaktuppgifter

Densia AB är ansvarigt för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. Kontakta oss på info@densia.se om du har frågor eller vill att vi tar bort dina personuppgifter.

Tillsynsmyndighet för GDPR är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), imy@imy.se.