Skip to main content

Underhållsplan för fastigheter

När måste en takomläggning göras? Vad kostar det att måla alla fönster? När fasaden renoveras? Håller hissen 5 år till? Med en underhållsplan för fastigheten ser vi till att ni får det bästa underlaget för era bedömningar av fastighetens underhållsbehov de närmaste åren.

Underhållsbehovet för en fastighet

Vi utför underhållsplaner för fastigheter där vi går igenom hela fastigheten och bedömer underhållsbehovet. Våra bedömningar redovisas i en lättförståelig och tydlig underhållsplan där varje åtgärd specificeras med en kostnad och när i tiden åtgärden behöver utföras. Bedömningen av underhållet kan omfatta allt från byggnadsstomme, tak, installationer (el, ventilation etc), målning, värmecentral, hissar, trädgårdsanläggningar m.m. 

Hur stor del av fastigheten som skall omfattas av underhållsplanen och hur lång tidsplanen skall omfatta bestäms i samråd med fastighetsägaren. En normal underhållsplan för en fastighet eller BRF omfattar byggnaden exklusive enskilda lägenheter och löper i 10 år. Denisa utför underhållsplaner till både kommuner och företag runt om i Stockholm, Uppsala och Södermanland. Är ni intresserad av en plan till er bostadsrättsföreningen så klicka här.

Viktigt med en underhållsplan för fastigheten

En underhållsplan för kommunens eller företagets fastighet är ett tydligt dokument där man sammanfattar allt underhåll som bör göras på fastigheten i framtiden. Ofta gör man planer för upp till 10 år.  Med en underhållsplan minskar fastighetsägaren risken för oförutsedda kostnader. Densia utför underhållsplaner till fastighetsägare runt om i Stockholm, Uppsala och Södermanland. Läs mer om underhållsplaner för bostadsrättsföreningar.