Certifierad kontrollansvarig i Stockholms Län. Ska du bygga hus, omfattande ombyggnad, tillbyggnad eller riva ett hus krävs enligt plan- och bygglagen Pbl certifierad kontrollansvarig.

En kontrollansvarig lotsar byggherren genom byggprojektet, han ska finnas vid din sida och säkerställa att projektet följer Plan och bygglagen, att projektet utförs enligt Boverkets byggregler (BBR, EKS). Kontrollansvarig sätter ihop en kontrollplan som skall redovisas och godkännas av bygglovsenheten/kommunen för att du skall få ett startbevis att få påbörja arbeten.

Kontrollplanen är ett dokument vars innehåll är dokument för husets alla delar, konstruktioner, installationer, myndighetskrav och intyg. För att få ett godkänt slutintyg av bygglovsenheten skall kontrollplanen efterlevts och signerats.

Kontrollansvarig ska ha en bakgrund med god kunskap från entreprenörledet för att ha förståelse hur byggprocessen går till. Mycket kan gå fel, fel som byggs in och upptäcks många år efter att garanti och ansvarstiden löpt ut.

Steg för steg!

Beställare/Byggherre bifogar bygglovsenheten vem som utsetts som kontrollansvarig tillsammans med bygglovsansökan. Kontrollansvarig upprättar en kontrollplan efter förutsättningar för arbetets art. Beställare/Byggherre bifogar bygglovsenheten dom bygghandlingar som begärs samt ett förslag till kontrollplan från kontrollansvarig. När samtliga bygghandlingar bygglovsenheten kräver är samanställda kallar bygglovsenheten till Tekniskt samråd för att utfärda startbesked. Bygget kan påbörjas.

Kontakta oss för mer information

Kontakt