Utbildning

Utbildning

Densia medverkar i utbildningar av såväl studenter som yrkesverksamma i fastighetsbranschen.

Vi är stolta över att få medverka vid utbildningen av framtida generationer av besiktningsmän, fastighetsmäklare, fastighetsekonomer och värderingsmän i bland andra byggteknik och besiktningsteknik. Vi är anlitade av bland andra Kungliga Tekniska Högskolan och Teknologiskt Institut.

Vi håller presentationer för yrkesverksamma mäklare om vad som ingår i en besiktning samt vilka fel vi vanligen hittar och vad de skulle kosta att åtgärda.

Vi håller även presentationer för bl a villaföreningar, bostadsrättsföreningar och kreditinstitut. Det kan exempelvis vara frågan om redovisning av värdepåverkan vid bullerstörning, balkongbyggen eller prisbildningsfaktorer på bostadsrättsmarknaden.

ÄR INTE SÄKERHET VAD DU GÖR?

Vi är glada att du föredrog att kontakta oss. Vänligen fyll i vårt kortformulär och en av våra vänliga lagmedlemmar kommer att kontakta dig.

X
Kontakta oss