Energideklarationer

Energideklarationer

Densia utför energideklarationer på alla typer av byggnader. Vi har tre stycken energiexperter och är ackrediterade av SWEDAC sedan år 2006.

Enligt svensk lag, Lag om energideklaration för byggnader (2006:985), ska alla byggnader med vissa undantag energideklareras.

Energideklarationen visar en del av fastighetens kvaliteter, som byggnadens energianvändning och referensvärdet av hur stor energianvändning som liknande fastigheter använder samt kraven för nyuppförda byggnader. En fullständig energideklaration innehåller också de åtgärdsförslag som energiexperten som utfört energideklarationen föreslagit för att minska energianvändningen.SWEDAC är det kontrollorgan som ackrediterar de företag som tillåts arbeta med energideklarationer i Sverige.

Kommersiella fastigheter och bostadsrättslägenheter

Energiprestandan är ett mått på hur mycket energi som byggnaden använder för uppvärmning, varmvatten, fastighetsel, och komfortkyla per kvadratmeter och år. I energideklarationen ska det anges om det finns krav på att återkommande ventilationskontroll ska utföras i byggnaden. Det finns dock inget krav att radonmätning eller OVK behöver vara utförd eller godkänd för att genomföra energideklarationen.

Våra uppdragsgivare är bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

ÄR INTE SÄKERHET VAD DU GÖR?

Vi är glada att du föredrog att kontakta oss. Vänligen fyll i vårt kortformulär och en av våra vänliga lagmedlemmar kommer att kontakta dig.

X
Kontakta oss