Skip to main content

Säljarbesiktning i Stockholm, Uppsala och Södermanland

När du bestämt dig att sälja ditt hus vill du givetvis ha en snabb och smidig affär. Densias säljarbesiktning utförs på samma sätt som byggingenjörernas (SBR) överlåtelsebesiktning. Genom säljarbesiktningen får du det underlag som behövs för att kunna teckna en försäkring mot dolda fel.

Vid säljarbesiktningen skriver besiktningsmannen ett utlåtande som tar upp fel och brister men också risker i konstruktioner. För dig som säljare är det viktigt att förstå att besiktningsmannen är oberoende och inte kan styras av någon annan i sitt arbete.

Utlåtandet ska ge köparen en rättvisande bild av objektet och därmed även rätt förväntningar på sitt köp. Densias målsättning är alltid att genom noggrannhet och en pedagogisk framställning av utlåtandet överföra en korrekt förståelse till läsaren.

Besiktningsmannens utlåtande tar upp de förhållanden som gäller på besiktningsdagen. Väljer du som säljare att åtgärda något av det som tagits upp i utlåtandet så kan du meddela detta via mäklaren eller på annat sätt, men besiktningsutlåtandet ändras inte. Om utlåtandet ska ändras så krävs en ny säljarbesiktning.

Säljarbesiktningen underlättar din fastighetsaffär

Det händer att säljare upplever besiktningen som jobbig och att utlåtandet försvårar försäljningen. Som säljare får du då komma ihåg att köparen ändå måste göra en besiktning för att kunna uppfylla undersökningsplikten, så någon typ av besiktning går inte att undvika.

Densias erfarenhet är att säljarbesiktning underlättar fastighetsaffärer genom att eventuella risker, fel och brister hanteras före köpekontraktet istället för efteråt. Dessutom är värdet av ett noterat fel eller en risk oftast mycket litet i förhållande till fastighetens totala värde och blir därför inget större problem att hantera.

Försäkring

Den som säljer sin villa eller sitt fritidshus är ansvarig och kan bli ersättningsskyldig för dolda fel i fastigheten i tio år. Med en dolda fel försäkring minskar du risken för ovälkomna kostnader och tvister. Om ett fel upptäcks i det sålda huset utreder försäkringsbolaget ärendet och vem som bär ansvaret för skadan samt betalar ut eventuell ersättning. Försäkringen kan tecknas av antingen säljaren eller köparen av fastigheten.