Densias ambition är att vara våra kunders förstahandsval – genom oberoende, hög kunskap, omsorgsfullt genomförande ger vi trygghet, handlingsfrihet och förståelse.

Densia har funnits sedan 1996, men har sitt ursprung i det gamla välkända värderingsföretaget Ljungquists Fastighetsvärderingar som under 1970- och 1980-talet var det största privatägda fastighetsvärderingsföretaget i Sverige. Under 1990-talet delades företaget upp i flera enheter och Densia, med Anders Ejermark som ägare blev en av dessa. Anders Ejermark har, med sin breda kompetens som civil- och byggnadsingenjör samt auktoriserad fastighetsvärderare, satte sin prägel på företaget med kunden i fokus och höga kompetenskrav på medarbetarna.

2010 gick Anders i pension. Ägarna Philip Orrenius och Lars Widebeck tog över företaget och arbetar nu som konsulter med samma ambition att upprätthålla högsta kvalitet på levererade tjänster samt den övergripande målsättningen att göra våra kunder nöjda.

2017 förvärvades Densia av Gar-BO koncernen som ett led i Gar-Bos strategi att erbjuda företag och privatpersoner en ökad trygghet i alla skeden från idé till ägande. Gar-Bo har identifierat bygg- och fastighetsbranschens utmaningar såsom höga kostnader för fel och brister, bristande kontroll, tveksammma materialkombinationer, brist på tid att göra rätt och oklara avtalsförhållanden. De som drabbas mest är slutanvändare och fastighetsägare/byggherrar. Boverket kommer fram till att byggfel och kunskapsbrister kostar samhället ca 100 miljarder per år. Besiktningsbranschen är otroligt spretig och fragmenterad och Gar-Bo har byggt upp utbildning, erfarenhetsåterföring och rutiner som gör att ett stort antal besiktnignsföretag anslutit sig till Gar-Bo. Idag utgör besiktningstjänster knappt en tredjedel av Gar-Bos omsättning. Behovet av en samordnande kraft är fortsatt stort.

2019 anställs Tord Thunman som extern VD. Tord har en MBA är fastighetsekonom, byggnadsingenjör och har studerat kemi, byggteknik på KTH. Genom att ha varit aktiv som sakkunnig på fukt (varit Byggdoktor, diplomerad provtagare, akutoriserad för RBK-mätning) samt är kontrollansvarig bidrar Tord med en djup kunskap och stor förståelse för byggprocessen, ledning av projekt samt besiktning. Under sina 10 år inom Polygon koncernen som regionschef, affärsområdeschef, ansvarig för M&A och VD för förvärvat bolag har gett Tord en djup förståelse och kunskap om hur man ska bygga verksamhet som bidrar med värde till sina kunder. Tidigare roller som byggprojektledare (Gronmij AB och Hifab AB) och konsult innebär även att själva hantverket ligger nära, likaså kunskapen om att utföra kvalificerade sakkunnigtjänster. Tords ambition är att vara ett bra, tryggt och närvarande stöd till medarbetare men även att växa Densia till att bli bygg- och fastighetsbranschens markandsledare när det gäller besiktning &värdering.

2020 är det året då Densia inför ett verksamhetledningssystem för att ge trygghet till verksamheten och medarbetarna. Målsättningen är att det ska bli lättare att ta ombord nya medarbetare och öppna för en sund tillväxt. Om vi ska kvalitetssäkra bygg- och förvaltning måste Denisa föregå med gott exempel och genom att visa att vi som företag har ordning&reda på våra rutiner och processer kan vi sätta höga ambitioner som attraherar både företag och privatpersoner, säger Tord Thunman.

Densia säljer idag tjänster inom fastighetsbranschen såsom värderingar och besiktningar av alla typer av fastigheter samt kontrollansvarig och byggskadebesiktningar. Vi är även ackrediterade av Swedac (Ackr.nr: 8114) för utförande av energideklarationer.

Densia har värderings- och besiktningsmän som innehar den högsta formella kompetens som fastighetsvärderare och besiktningsmän kan nå. Besiktningsmännen är certifierade av SITAC  och företaget är anslutet till SBR. Värderingsmännen har generell auktorisering av Samhällsbyggarna. Det innebär bland annat att våra värderingar accepteras av alla banker och domstolar.

Vi på Densia medverkar i utbildningen av kommande generationers besiktningsmän och fastighetsekonomer på bland annat Kungliga Tekniska Högskolan, Företagsekonomiska Institutet (FEI) och Tekniskt Institut.
Densia är placerat i Stockholm men vi åtar oss uppdrag över hela landet.
Den 25:e maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft som ersätter den gamla personuppgiftslagen PUL och ger dig bättre skydd av dina personliga data i olika register. Densia tar våra kunders integritet på allvar och kommer endast att använda kunders persondata för att återkoppla i dina tidigare ärenden hos oss.