Densias ambition är att vara våra kunders förstahandsval – genom oberoende, hög kunskap, omsorgsfullt genomförande ger vi trygghet, handlingsfrihet och förståelse.

Densia har funnits sedan 1996, men har sitt ursprung i det gamla välkända värderingsföretaget Ljungquists Fastighetsvärderingar som under 1970- och 1980-talet var det största privatägda fastighetsvärderingsföretaget i Sverige. Under 1990-talet delades företaget upp i flera enheter och Densia, med Anders Ejermark som ägare blev en av dessa. Anders Ejermark har, med sin breda kompetens som civil- och byggnadsingenjör samt auktoriserad fastighetsvärderare, satte sin prägel på företaget med kunden i fokus och höga kompetenskrav på medarbetarna. Densia ägs idag av två anställda i företaget; Magnus Ejermark och Lars Sjögren.

Densia säljer idag tjänster inom fastighetsbranschen såsom värderingar och besiktningar av alla typer av fastigheter samt kontrollansvarig och byggskadebesiktningar. Vi är även ackrediterade av Swedac (Ackr.nr: 8114) för utförande av energideklarationer.

Densia har värderings- och besiktningsmän som innehar den högsta formella kompetens som fastighetsvärderare och besiktningsmän kan nå. Besiktningsmännen är certifierade av SITAC  och företaget är anslutet till SBR. Värderingsmännen har generell auktorisering av Samhällsbyggarna. Det innebär bland annat att våra värderingar accepteras av banker och domstolar.

Vi på Densia medverkar i utbildningen av kommande generationers besiktningsmän och fastighetsekonomer på bland annat Kungliga Tekniska Högskolan, Företagsekonomiska Institutet (FEI) och Tekniskt Institut.
Densia är placerat i Stockholm men vi åtar oss uppdrag över hela landet.

Den 25:e maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft som ersätter den gamla personuppgiftslagen PUL och ger dig bättre skydd av dina personliga data i olika register. Densia tar våra kunders integritet på allvar och kommer endast att använda kunders persondata för att återkoppla i dina tidigare ärenden hos oss.