Skip to main content

Densia värderar de flesta typerna av kommersiella fastigheter, såväl enskilda objekt som hela portföljer. En marknadsvärdesbedömning behövs i en mängd olika sammanhang och situationer.

Inför kreditgivning med fastigheten ställd som säkerhet för utlånat kapital kräver banken en värdering utförd av en auktoriserad fastighetsvärderare. Behovet av värdering uppstår vanligen inför överlåtelse eller vid ny-/till-/ombyggnad. De senare situationerna omfattar s k förhandsvärdering vilket innebär att fastighetens marknadsvärde bedöms i förutsatt färdigställt skick.   

Inför en bostadsrättsombildning eller likvidation av bostadsrättsförening utgör en värdering ett bra förhandlings- och beslutsunderlag i den fortsatta processen. 

Inför upprättande av bokslut krävs att företagets fastigheter värderas av en extern och oberoende auktoriserad fastighetsvärderare.

Inför ett arvsskifte eller gåvosituation ger ett värderingsutlåtande förutsättningar för att undvika framtida tvister om arvets eller gåvans värde.

Densia har möjlighet att bedöma marknadsvärdet oavsett värdetidpunkt vilket i förekommande fall kan möjliggöra värdebedömning med en värdetidpunkt som ligger flera år tillbaka i tiden. 

Våra fastighetsvärderare är auktoriserade av Samhällsbyggarna vilket gör att våra utlåtanden ges stor tyngd hos banker och myndigheter. Vi är helt oberoende och har självklart tystnadsplikt. Vår ambition är att varje utlåtande ska vara tydligt formulerat och med resonemang som är lätta att följa.