Skip to main content

Densia värderar alla typer av exploaterbara utrymmen, t ex råvindar, i samband med ombyggnad eller inredning till bostad. Som oberoende och auktoriserade fastighetsvärderare ger våra utlåtanden ett bra beslutsunderlag för alla inblandade i det fortsatta projektet.

För en bostadsrättsförening kan en råvind vara en stor ekonomisk tillgång. Genom en försäljning och ombyggnad till bostad kan föreningen finansiera t ex ett stambyte eller en takomläggning utan att behöva höja avgiften eller ta in extra insatser från medlemmarna. En råvind kan ha egenskaper som möjliggör exploatering till en eller flera separata självförsörjande lägenheter. En råvind kan också ha egenskaper som begränsar den möjliga exploateringen till ett komplement till en befintlig och anslutande lägenhet. Ovanstående egenskaper har betydelse vid värdebedömningen av råvinden.    

Andra vanliga exempel på exploaterbara utrymmen är del av trapphus avsedd som komplement till befintlig lägenhet, källarlokaler för ombyggnad till bostad eller takyta avsedd för terrass.

Våra fastighetsvärderare är auktoriserade av Samhällsbyggarna vilket gör att våra utlåtanden ges stor tyngd hos banker och myndigheter. Vi är helt oberoende och har självklart tystnadsplikt. Vår ambition är att varje utlåtande ska vara tydligt formulerat och med resonemang som är lätta att följa.