När ska taket läggas om? Vad kostar det att måla alla fönster? Håller hissmaskinen 5 år till? Vi ser till att ni får ett bra underlag för era bedömningar av fastighetens underhållsbehov de närmaste åren.

Vi utför underhållsplaner där vi går igenom hela fastigheten och bedömer underhållsbehovet. Våra bedömningar redovisas i ett lättförståeligt och tydligt utlåtande där varje åtgärd specificeras med en kostnad och när i tiden åtgärden behöver utföras. Bedömningen kan omfatta allt från byggnadsstomme, tak, installationer (el, ventilation etc), målning, värmecentral, hissar, trädgårdsanläggningar m.m.

Hur stor del av fastigheten som skall omfattas av planen och hur lång tidsplanen skall omfatta bestäms i samråd med er. En normal underhållsplan för en bostadsrättsförening omfattar byggnaden exklusive enskilda lägenheter och löper i 10 år.

Kontakta oss för mer information

Kontakt