Skada eller tvist

Skada eller tvist

Densia har stor erfarenhet av marknadsvärdesbedömningar i samband med skada eller fel i alla typer av fastigheter och lägenheter där det riskerar att uppstå eller har utvecklats till en tvist. Våra värderingsmän är auktoriserade av Samhällsbyggarna (tidigare ASPECT) vilket betyder att vi är oberoende och att våra utlåtande är godkända och väger tungt i en domstol.

Tyvärr uppstår ibland tvister mellan köpare och säljare i samband med en fastighetsaffär. Vanligtvis grundar det sig i att en uppgift från säljare eller mäklare inte stämmer överens med vad köparen upplever efter att ha tillträtt fastigheten eller lägenheten.

Ett vanligt uppdrag kan bestå i att bedöma värdet på en fastighet eller lägenhet i avtalsenligt skick gentemot befintligt eller skadat skick. Det kan t ex röra sig om att byggnaden eller lägenheten är mindre än vad som uppgivits av säljaren, att driftskostnader eller att avgiften till föreningen inte stämmer med vad som uppgivits vid försäljning, en störande verksamhet eller byggnad intill, en fuktskada, ett felbyggt våtrum m.m.

Vår ambition är att våra utlåtanden ska vara lätta att läsa, att alla antaganden och resonemang ska vara lätta att följa och förstå samt att de ska vara så pass utförliga att det inte uppstår tveksamheter kring vad vi har sett och bedömt på plats.

 

Oberoende och auktoriserade

Våra värderare är oberoende och auktoriserade av Samhällsbyggarna (tidigare ASPECT) vilket gör att alla våra utlåtanden godkänns av alla kreditgivare och myndigheter. Ett utlåtande från en auktoriserad värderingsman väger alltid tungt i domstol. Vi har vana att bli kallade som vittne och sakkunnig för att redovisa våra utlåtanden och bedömningar i domstol. Bland våra uppdragsgivare finns hundratals små och stora advokatkontor och jurister runt om i landet.

 

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar!

ÄR INTE SÄKERHET VAD DU GÖR?

Vi är glada att du föredrog att kontakta oss. Vänligen fyll i vårt kortformulär och en av våra vänliga lagmedlemmar kommer att kontakta dig.

X
Kontakta oss