Utbildning

Utbildning

Densia medverkar i utbildningar av såväl studenter som yrkesverksamma i fastighetsbranschen.

Vi är stolta över att få medverka vid utbildningen av framtida generationer av besiktningsmän, fastighetsmäklare, fastighetsekonomer och värderingsmän i bland andra byggteknik och besiktningsteknik. Vi är anlitade av bland andra Kungliga Tekniska Högskolan och Teknologiskt Institut.

Vi håller presentationer för yrkesverksamma mäklare om vad som ingår i en besiktning samt vilka fel vi vanligen hittar och vad de skulle kosta att åtgärda.

Vi håller även presentationer för bl a villaföreningar, bostadsrättsföreningar och kreditinstitut. Det kan exempelvis vara frågan om redovisning av värdepåverkan vid bullerstörning, balkongbyggen eller prisbildningsfaktorer på bostadsrättsmarknaden.

 

Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor eller funderingar.