Byggprojektledning

Byggprojektledning

Vi åtar oss projekterings-, upphandlings- och byggledningsuppdrag för mindre och medelstora arbeten. Till exempel renoverings-, om- och tillbyggnadsarbeten åt bostadsrättsföreningar.

Många bekymmer kan undvikas om ett korrekt förfrågningsunderlag tas fram och upphandlingen av entreprenörer sker i konkurrens. Ett vanligt uppdrag är att hjälpa en förening byta stammar, byta fönster eller liknande.