Skada eller tvist

Skada eller tvist

Vi utför tekniska utredningar i samband med tvister

Vi utför skadeutredningar med fokus på dokumentering och kostnadsbedömning.

Vi har genom vår långa erfarenhet och utbildning kunskap om hantering av juridiska frågor kring fel i fastighet, hantering av ansvar för köpare och säljare, undersökningsplikt, värdering av fel i fastighet etc. Vi är även vana att redovisa våra utlåtanden i domstolar som sakkunniga.

 

ÄR INTE SÄKERHET VAD DU GÖR?

Vi är glada att du föredrog att kontakta oss. Vänligen fyll i vårt kortformulär och en av våra vänliga lagmedlemmar kommer att kontakta dig.

X
Kontakta oss