Entreprenadbesiktning, cerntifierad SBR

Entreprenadbesiktning, cerntifierad SBR

Vi drivs av och är övertygade om att våra insatser leder till minimalt behov av eftermarknad, förhindrar tvister och extrakostnader (ej planerade nyinvesteringar) p g a låg kvalitet. Vi når dit genom att stötta kunder, byggherrar och beställare så att de får en detaljerad kontroll på att deras hus är rätt monterade och att deras installationer är rätt utförda.

Entreprenadbesiktning – småhus/privatpersoner

Vi är SBR godkända för entreprenadbesiktning och gör t.ex.:

 • slutbesiktning för att kontrollera om entreprenaden kan godkännas
 • garantibesiktning eller s.k. 2-års besiktning (även kallad §59-besiktning)
 • överbesiktning i händelse av delade uppfattningar om entreprenaden
 • särskild besiktning
 • förbesiktning som görs innan arbete påbörjas eller utförandet döljs av annan konstruktion
 • våtrumskontroll.

Arbetet utförs normalt enligt följande modell:

 • insamling av uppgifter och underlag
 • granskning och förberedelser
 • utskick av kallelse till besiktning
 • genomgång av handlingar på plats
 • avsyning av objektet
 • kompletterande frågor
 • skriftligt utlåtande med sammanställning av resultat

I utlåtandet från en slutbesiktning görs en bedömning av vem som svarar för de avvikelser som har noterats. Välkommen att kontakta oss för en oberoende professionell besiktning av ditt byggprojekt!

ÄR INTE SÄKERHET VAD DU GÖR?

Vi är glada att du föredrog att kontakta oss. Vänligen fyll i vårt kortformulär och en av våra vänliga lagmedlemmar kommer att kontakta dig.

X
Kontakta oss