Underhållsplaner, tekniskt och ekonomiskt

Underhållsplaner, tekniskt och ekonomiskt

När ska taket läggas om? Vad kostar det att måla alla fönster? Håller hissmaskinen 5 år till? Vi ser till att ni får ett bra underlag för era bedömningar av fastighetens underhållsbehov de närmaste åren.

Vi utför underhållsplaner där vi går igenom hela fastigheten och bedömer underhållsbehovet. Våra bedömningar redovisas i ett lättförståeligt och tydligt utlåtande där varje åtgärd specificeras med en kostnad och när i tiden åtgärden behöver utföras. Bedömningen kan omfatta allt från byggnadsstomme, tak, installationer (el, ventilation etc), målning, värmecentral, hissar, trädgårdsanläggningar m.m.

Hur stor del av fastigheten som skall omfattas av planen och hur lång tid planen skall omfatta bestäms i samråd med er. En normal underhållsplan för en bostadsrättsförening omfattar byggnaden exklusive enskilda lägenheter och löper i 10 år.

ÄR INTE SÄKERHET VAD DU GÖR?

Vi är glada att du föredrog att kontakta oss. Vänligen fyll i vårt kortformulär och en av våra vänliga lagmedlemmar kommer att kontakta dig.

X
Kontakta oss