Statusbesiktning, t ex teknisk och fastighetsjuridiskt DD.

Statusbesiktning, t ex teknisk och fastighetsjuridiskt DD.

Genom en teknisk statusbesiktning eller utredning dokumenterar vi fastighetens skick och framtida underhållsbehov, risker och kostnader som en del i en due diligence vid en transaktion.

I utlåtandet specificerar vi vilka åtgärder som behöver göras, när i tiden de behöver göras och vad det kostar att utföra åtgärderna.

Tekniska utredningar kan behövas i många olika sammanhang, dels för att en dokumentera en byggnads skick men även för att utreda tekniska problem i byggnaden. En teknisk utredning krävs exempelvis som en del av den ekonomiska plan som behövs i samband med en bostadsrättsförenings köp av sin fastighet. Med hjälp av en teknisk utredning kan man förebygga, förhindra och/eller konstatera skador i en byggnad.

En teknisk statusbesiktning eller utredning kan avse hela fastigheten eller en specifik del av byggnaden. Våra kunder är vanligen fastighetsinvesterare, jurister, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsombildare och fastighetsförvaltare.

ÄR INTE SÄKERHET VAD DU GÖR?

Vi är glada att du föredrog att kontakta oss. Vänligen fyll i vårt kortformulär och en av våra vänliga lagmedlemmar kommer att kontakta dig.

X
Kontakta oss