Fastighetsvärdering, ekonomiskt och juridiskt

Fastighetsvärdering, ekonomiskt och juridiskt

Densia utför marknadsvärdesbedömningar för alla typer av kommersiella fastigheter. Våra värderare är auktoriserade av Samhällsbyggarna (tidigare ASPECT) vilket gör att våra utlåtanden är godkända hos alla kreditgivare och myndigheter.

En marknadsvärdesbedömning kan behövas i en mängd olika sammanhang, bland andra:

  • Inför kreditgivning med fastigheten som säkerhet kräver de allra flesta kreditgivare en värdering utförd av en auktoriserad värderingsman.
  • Inför en ombyggnad eller nybyggnad behövs ofta en en förhandsvärdering för kreditgivning.
  • Inför en ombildning eller friköp av t ex bostadsrättsradhus vill gärna föreningen eller fastighetsägaren ha ett värderingsutlåtande som förhandlingsunderlag inför överlåtelsen.
  • Inför bokslut krävs det ofta att en del eller samtliga företagets fastigheter värderas av en extern, oberoende auktoriserad värderingsman. Vi värderar både hela portföljer samt enskilda objekt.
  • Inför ett arvskifte eller gåvosituation bör parterna ha ett utlåtande över fastighetens marknadsvärde för att undvika att tvister uppstår i efterhand.

Vi utfärdar värdeintyg på värderingsobjektets värde enligt Stämpelskattelagens 9 kap 1§.

Vi kan även åta oss uppdrag med en värdetidpunkt bakåt i tiden.

Våra värderare är auktoriserade

Våra värderare är auktoriserade av Samhällsbyggarna (tidigare ASPECT) vilket gör att våra utlåtanden är godkända hos alla banker och myndigheter. Vi är helt oberoende och har självklart tystnadsplikt. Vi strävar efter att varje utlåtande ska vara tydligt skrivet och att att våra resonemang ska vara lätta att följa. Vi utgår från kontoret i Stockholm men åtar oss uppdrag över hela landet.

ÄR INTE SÄKERHET VAD DU GÖR?

Vi är glada att du föredrog att kontakta oss. Vänligen fyll i vårt kortformulär och en av våra vänliga lagmedlemmar kommer att kontakta dig.

X
Kontakta oss