Entreprenadbesiktning

Entreprenadbesiktning

Vi drivs av och är övertygade om att våra insatser leder till minimalt behov av eftermarknad, förhindrar tvister och extrakostnader (ej planerade nyinvesteringar) p g a låg kvalitet. Vi når dit genom att stötta byggherrar och beställare så att de får en detaljerad kontroll på att deras hus är rätt monterade och att deras installationer utförts enligt entreprenadkontraktet.

Bakgrund

Det är efter en godkänd slutbesiktning som entreprenaden/byggnaden övergår till byggherrens/husägarens ansvar! Likaså slutar entreprenörens ansvar att gälla och garantitiden börjar löpa. Inte sällan landar ett stort antal ouppklarade frågor på tilltänkt ägarens/förvaltarens skrivbord utan tydlig överlämning, utbildning och tydlig rutiner för hantering av fel, skador och felfunktioner av den nya fastigheten. Ansvarsfrågan är ofta oklar.

I stort sett alla utredningar och rapporter kring byggbranschen pekar på att kostnader för fel ökar kraftigt och att byggandet utförs med påtagliga kvalitetsbrister. Boverket har lyft fram att ca 100 miljarder SEK utgör årlig kostnad för byggfel. Detta faktum utgör även Densias samlade empiriska erfarenhet av 1000-tals besiktningar.

Varför Densia:

Vi utför våra uppdrag som förrättare av entreprenadbesiktningar men yttersta noggrannhet genom att tillämpa djup fackkunskap om bygg- och branschregler, byggteknik och entreprenadjuridik. Densia ta ansvar för att ta fram planer för genomförande, handläggning av kallelser, dokumentation av entreprenadbesiktningar likaså ser vi till att besluta om fördelning av ansvar samt uppföljning av åtgärder och tidsfrister. Vi på fokuserar våra resurser på byggherrens verksamhet och totalekonomi genom att aktivt närvara i kunderna byggprojekt och kontrollera entreprenörens sätt att efterleva kvalitet.

Vi på Densia har arbetat med byggnadstekniska besiktningar och fastighetsvärderingar under mycket lång tid och vi vet att byggprocess och förvaltning är komplexa uppgifter som utförs många aktörer. Detta innebär stora svårigheter att styra. Ett byggnadsverk består av många delar och sätts ihop av många aktörer som ska samordnas. Ett sådant förfarande innebär att traditionell slutbesiktning av ett ”färdigt” hus inte är en framkomlig väg, för att komma till rätta med oväntade kostnader, fel och tvister.

Vi arbetar ständigt med att ligga i framkant när det gäller tillämpning av entreprenadjuridik. BBR, branschregler samt bedömning av utförande av byggteknik och tekniska system. Likaså utvecklar Densia en kunskapsorganisation som har förmågan att stötta en byggherre och förvaltare av fastigheter med att införa realistiska insatser för kontroll, uppföljning, överlämning, att resurser organiseras och genomförs i samband med byggande av fastigheter.

Vår specialistkunskap kommer till störst nytta innan en entreprenör är upphandlad. I det skedet ges möjlighet till planering så att kontroller, provningar och besiktningar kan utgöra en del av byggherrens förfrågningsunderlag.

Entreprenadbesiktning- Företag

Vi utför besiktningar av entreprenader för olika byggherrar såsom offentliga och kommersiella fastighetsbolag, förvaltare och projektutvecklingsföretag.

Vad vi gör:

Vi är SBR godkända för entreprenadbesiktning vilket omfattar:

 • besiktningsplaner, tidiga och ingår i FU.
 • handlar upp och organiserar besiktningsgupp.
 • slutbesiktning för att kontrollera om entreprenaden kan godkännas.
 • fortlöpande besiktning i anslutning till planerad slutbesiktning.
 • garantibesiktning eller s.k. 2-års besiktning (även kallad §59-besiktning)
 • överbesiktning i händelse av delade uppfattningar om entreprenaden
 • särskild besiktning
 • förbesiktning som görs innan arbete påbörjas eller utförandet döljs av annan konstruktion
 • våtrumskontroll.

Hur vi gör:

Arbetet utförs normalt enligt följande modell:

 • insamling av uppgifter och underlag
 • granskning och förberedelser
 • utskick av kallelse till besiktning
 • genomgång av handlingar på plats
 • avsyning av objektet
 • kompletterande frågor
 • skriftligt utlåtande med sammanställning av resultat

I utlåtandet från en slutbesiktning görs en bedömning av vem som svarar för de avvikelser som har noterats. Välkommen att kontakta oss för en oberoende professionell besiktning av ditt byggprojekt!

ÄR INTE SÄKERHET VAD DU GÖR?

Vi är glada att du föredrog att kontakta oss. Vänligen fyll i vårt kortformulär och en av våra vänliga lagmedlemmar kommer att kontakta dig.

X
Kontakta oss